Vstupné

Vstupné je uvedené pri každej akcii.

Každá akcia má inú náplň a iné materiálové vybavenie. Preto nemôžeme uvádzať jednotnú cenu. Štandardne táto cena je pre všetkých s občerstvením - káva, čaj, domáce limonády.