Spolu a Naplno 2024

20. - 21. 7. 2024,  Medická záhrada, Letná čitáreň

Podujatie SPOLU A NAPLNO pripravil Klub Luna Senior Friendly, o. z. s partnermi pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Je určené nielen seniorom, ale aj návštevníkom všetkých generácií.

Počas víkendu 20.-21.7. 2024  bude pripravený pestrý program, cvičenia pre seniorov v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, medzigeneračné tvorivé dielne s lektorkami Klubu Luna, besedy, workshopy o zdravom životnom štýle, divadielko pre deti a poradenstvo z rôznych oblastí.

Projekt je realizovaný pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava - Staré mesto, v spolupráci so Staromestskou knižnicou a s podporou Nadácie Henkel. 

  

Viac info:  FB Senior Friendly, www.seniorfriendly.sk

                  FB Kreatívny Klub Luna, www.klubluna.sk

Kontakt:   Info@klubluna.sk