Senior Friendly - 8.ročník

S cieľom podporiť myšlienku aktívneho starnutia a medzigeneračnej  spolupráce, Klub Luna Senior Friendly, o. z. a OZ Bagar pripravili v rámci mesiaca úcty k starším 7. ročník podujatia Senior  Friendly 50 +,

ktorý sa uskutoční v dňoch 14.10. - 15.10. 2023 v Zichyho paláci

na Ventúrskej 9 v Bratislave.

https://www.seniorfriendly.sk/