Centrum aktívneho starnutia UK

Podarilo sa nám rozšíriť ponuku aktivít Centra aktívneho starnutia (CAA), zatiaľ stále bezkontaktne, o 3 online prednášky (Dr. Cvečka – Pohybová aktivita seniorov, prof. Hamar – Starnutie a pohyb, doc. Sedliak – Výživa ako podpora zdravia seniorov).

Bližšie informácie, termín a možnosť registrácie je tu:

https://www.active-ageing.eu/sluzby/vzdelavacie-aktivity/

Registrovaným účastníkom bude mailom v daný termín zaslaný link s vybranou prednáškou.

Fotogaléria