Seniori vo svete informácií

Prednáška a beseda.

Psychologické aspekty vnímania informácií s psychologičkou PhDr. Líviou Matulovou Osvaldovou, CSc.

Seniori bezpečne na sociálnych sieťach - PaedDr. Ján Cangár, expert na vzdelávanie v digitálnom prostredí.

Vstup volný.

Pozor! Spúšťame nový systém prihlasovania:

https://kreativny-klub-luna.reservio.com/Prihlásiť

Fotogaléria